Vi tager forbehold for prisændringer. Priserne er inklusiv moms.
Vi gør opmærksom på, at priserne er vejledende, da tid og materialeforbrug kan variere.

Konsultation 658,63 kr.
Kastration inklusiv smertebehandling efterfølgende
Kastration 1720 kr.
Sterilisation inklusiv smertebehandling efterfølgende
Sterilisation 2693 kr.