Når dit kæledyr skal bedøves

Det kan være nødvendigt at give dit kæledyr en beroligende indsprøjtning eller bedøvelse i forbindelse med en undersøgelse eller behandling. Hvis dit kæledyr er sundt og raskt er risikoen ved bedøvelsen meget lille. 
Forud for bedøvelsen laves en grundig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor kredsløb, vægt og generel sundhedstilstand gennemgås. Du vil også blive tilbudt, at dit kæledyr får taget en blodprøve forud for bedøvelsen for at sikre den største sikkerhed under narkosen.
Blodprøven tages typisk et par dage før selve bedøvelsen, så vi kan lave den bedste plan for proceduren.
For at skabe mest mulig tryghed for både dig og dit kæledyr i forbindelse med bedøvelsen, lægger vi stor vægt på, at der er mulighed for at være med og holde dit kæledyr i poten helt indtil dit kæledyr sover.
Det er også muligt for dig at vente i venteværelset mens dit kæledyr behandles, så du kan sidde med under opvågningen.

Når dit kæledyr har været bedøvet

Det er en god idé at planlægge at være hjemme så du kan holde øje med dit kæledyr når det har været bedøvet.
Når dit kæledyr har været bedøvet vil det typisk være mere træt og stille resten af dagen, og muligvis dagen efter. Nogle kæledyr kan også være lidt urolige, og de har måske mindre eller ingen appetit.
Det vil typisk være overstået i løbet af et døgn eller to.
I forbindelse med en bedøvelse kan enkelte kæledyr få dårlig mave, men dette kan forebygges ved f.eks. at give mælkesyrerbakterier forud for behandlingen – spørg os gerne hvis du er i tvivl om det kunne være nødvendigt for netop dit kæledyr.
I forbindelse med bedøvelsen vil du få udleveret en skriftlig vejledning til hvordan du skal forholde dig den næste tid, i forhold til om der skal tages særlige hensyn i de efterfølgende dage.